سه بَرخوانی اژدهاک، آرش، کارنامه‌ی بُندارِ بیدَخش [ ebook or Pdf ] Author بهرام بیضایی

بهرام بیضایی ☆ 8 download

یضایی از لوازم قصه‌ها و شکل‌های کهن، قصه‌ی خود را باز می‌سازد و در این راه آنچنان پیش می‌رود که قابلیت‌های کلاسیک قصه‌ی اولیه به سرعت در بازسازی نمایشی رنگ می‌بازند و یا دلالت‌‌های معنایی دیگری به خود می‌گیرند؛.

download سه بَرخوانی اژدهاک، آرش، کارنامه‌ی بُندارِ بیدَخش

سه بَرخوانی اژدهاک، آرش، کارنامه‌ی بُندارِ بیدَخش

بهرام بیضایی زاده‌ی ۵ دی ماه ۱۳۱۷ در تهران کارگردان سینما، تئاتر، نمایش‌نامه‌نویس، فیلم‌نامه‌نویس و پژوهشگر ایرانی است بیضایی علاوه بر کارگردانی و نمایش‌نامه‌نویسی در سینما عرصه‌های دیگری چون تدوین، ساخت عنوا.

summary ¼ eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ بهرام بیضایی

ن‌بندی و تهیه‌کنندگی را هم تجربه کرده است وی کارگردان برخی از بهترین و ماندگارترین آثار سینمای تاریخ ایران است چریکه‌ی تارا، مرگ یزدگرد، باشو غریب کوچک، شاید وقتی دیگر، مسافران و سگ‌کشی از مهم‌ترین آثار وی هستند ب.


10 thoughts on “سه بَرخوانی اژدهاک، آرش، کارنامه‌ی بُندارِ بیدَخش

 1. says:

  چه می‌شود که سه هزار سال دیگر اسم یکی از خدایان باستانی ما بهرام بیضایی باشد؟ خ

 2. says:

  و من مردمی را میشناسم که هنوز میگویند ،ارش باز خواهد گشت

 3. says:

  قطعاتی از کتابای شب، تو سیاهتر از هر شب دیگری و دلی دیدم سیاهتر از سیاهیِ توپس تازیانه بود و تن؛ و تن زیر تازیانه بودو هیچ مردی نتوانسته‌ است مارهای درونش را پیش از خود به خاک بسپارددر شهر ما مارها کم نیستند، و مردمان خوراک یکدیگ

 4. says:

  خییییلی خوب بود خیلی نگاهی صد و هشتاد درجه متفاوت به داستان هایی که با قط

 5. says:

  بهرام بیضایی استاد غافلگیر کردن مخاطب و استاد چند وجهی نشان دادن شخصیت‌هاست ضحاک شخصیتی منفور و منفی در ادبیات ماست خود بیضایی هم در شب هزار و یکم، ضحاک ماردوش سنگدل را روایت کرده است

 6. says:

  اژدهاک و آرش و بندار بیدخش سه داستان تعریف نشده از زبان سه شخصیت خوب درک نشده یا حداقل؛ تا به این حال ازین زاویه دیده نش

 7. says:

  کارنامۀ بندار بیدخش را از همه بیشتر دوست داشتم و اژدهاک و آرش را هم بسیار پسندیدم و نمی‌توانم بگویم کدامشان بهتر بود زبان بیضایی در جاهایی که حدّ آرکاییسم را رعایت می‌کند، برایم دل‌پذیر است؛ به طور مثال در کارنامۀ بندار بیدخش به نظرم زبان سخته

 8. says:

  فوق‌العاده بودولی، به شخصه، از بندار بیدخش خیلی خوشم نیومد و همین باعث میشه که پنج ندمخیلی برام گیج کننده‌س که همچین چیز

 9. says:

  لذتی که وصفش نتوان

 10. says:

  عالیخوانش افسانه از زاویه‌ای دیگر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *