Ebook [Jauno žmogaus memuarai Ričardas Gavelis] financial management – eBook & Kindle eBook10 thoughts on “Jauno žmogaus memuarai

 1. says:

  „Būti savim anaiptol nėra paprasta tam reikalingas didis talentas Dabar dažnai pamanau kad genialumas tėra viso labo tobulas gebėjimas begal tvirtai užsispyrus ligi pat galo išlikti pačiu savimi“

 2. says:

  Apie politinius idiotus Kalbu apie tą graikišką idios buvimą privačiu piliečiu Tomas Kelertas buvo tas pirmasis ir paskutinis idios kurį sutiko Leonas Ciparis pasakotojas Kiti Leono mokytojai kaip dvasinis mokytojas Didysis Li ir Uošvis galų gale susimažino iki mažojo Li ir uošviuko – atsidavė valdžios troškimui Ir man atrodo kad tas idiotiškas pasirinkimas nepriklausyti daugumai ir neatsiduoti valdžios geism

 3. says:

  Keliasluoksnė gili knyga apimanti temas nuo visuomenės iki individo Daug norėtųsi parašyti bet apsieisiu kukliai Knyga apie tragišką likimą žmogaus kuris intelektinio sąstingio visuomenėje siekė idėjiškumo tikrumo išlikti savimi Niūri slogi kaip pats aprašomasis vėlyvojo sovietmečio laikmetis kurio vaizdavimas primena T Vaisetos monografiją Nuobodulio visuomenė Kokia kaina mokama už tikė

 4. says:

  Fantastiška knyga R Gavelis vienas iš tų retų lietuvių autorių kurie kalbėdami apie tautą kalba ne vien tik apie tautą Tačiau šis klausimas knygoje ne pagrindinis romanas postmodernistinis egzistencializmo absurdo ir bildungsromano

 5. says:

  Totali fantasmagorija vienas geriausių skaitinių paskutiniu metu 👌

 6. says:

  Iki šiol esu skaičiusi tik vieną Gavelio knygą Vilniaus pokerį ir maniau kad nieko panašaus turbūt skaityti jau ne

 7. says:

  Tai knyga kurioje pirmu asmeniu aprašomas uždaro intelektualaus ir į apmąstymus linkusio žmogaus gyvenimas tuometėje nelaisvoje Lietuvoj

 8. says:

  Aš manau kad visas žmogaus gyvenimas tai pastangos susigrąžinti savo pasiklydusią sielą

 9. says:

  🐭Vieną vakarą važiuodama namo iš sporto salės įsijungiau LRT klasiką ir tuo metu transliavo rubriką

 10. says:

  nuostabi santykio su savim ir supančio pasaulio paieška neišsiųstais laiškais“Žmogui neturi rimtai rūpėti kasdieninės duonos pelnymas antraip jis ieškos vien tos duonos o ne savo pasiklydusios sielos”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SUMMARY ï PDF, eBook or Kindle ePUB ✓ Ričardas Gavelis

Iam smurtui paverčiančiam jį „belyčiu metafiziniu slieku“Tuo metu Ričardas Gavelis buvo vienas iš nedaugelio sugebėjusių rašyti apie galingų permainų purtomą dabartį – keturiolikoje laiškų iš anapus pagrindinio romano veikėjo rašytų draugui galima atpažinti to. Iki iol esu skai iusi tik vien Gavelio knyg Vilniaus poker ir maniau kad nieko pana aus turb t skaityti jau neteks I dalies buvau teisi nes Keturiolikos lai k romanas ir Vilniaus pokeris i pirmo vilgsnio neatrodo labai pana s nei siu etu nei forma Kita vertus abi knygos palieka nei dildom sp d Jas abi norisi prad ti skaityti i naujo dar net neperskai ius paskutini puslapi Keturiolikos lai k romanas prasid j s filosofiniais egzistenciniais apm stymais v liau virsta sukre ian ia drama nuo kurios negalima atsitrauktiSaky iau viena geriausi Gavelio knyg jei ino iau kad Gavelis yra para s ir blog

FREE READ Jauno žmogaus memuarai

Jauno žmogaus memuarai

Kias aktualijas kaip anuomet visuomenę sukrėtęs rytiečių ekstrasensų procesas ar tokio masto reiškinius kaip Sąjūdžio pradžia Rašytojas kalba tvirtai aiškiai ir atvirai Kaip ir visa jo kūryba „Jauno žmogaus memuarai“ patraukia menininko minties drąsa ir universalumu. A manau kad visas mogaus gyvenimas tai pastangos susigr inti savo pasiklydusi siel

SUMMARY ï PDF, eBook or Kindle ePUB ✓ Ričardas Gavelis

Dar iki garsiojo „Vilniaus pokerio“ 1989 metais periodikoje spausdintas Ričardo Gavelio romanas „Jauno žmogaus memuarai“ atskira knyga išleistas 1991 m tapo tikru literatūros įvykiu Jis žymėjo laisvos kritiškos sąmonės atbudimą žmogaus atsisakymą paklusti ideologin. B ti savim anaiptol n ra paprasta tam reikalingas didis talentas Dabar da nai pamanau kad genialumas t ra viso labo tobulas geb jimas begal tvirtai u sispyrus ligi pat galo i likti pa iu savimi