Ebook ebook Manzaradan Parçalar Hayat Sokaklar Edebiyat by Orhan Pamuk


read Manzaradan Parçalar Hayat Sokaklar Edebiyat

Manzaradan Parçalar Hayat Sokaklar Edebiyat

I olsun Pamuk gözlemlerini duygularını sıralarken akılda sevdiğimiz bir hikâyecinin tanıdık ve unutulmaz sesi kalıyorTıraş olmaktan asansöre binmeye dünyayı çocuk gibi seyretmekten deprem endişelerimize trafik ve dinden eski yangınlar ve yıkımlara uzanan bu kitap Orhan Pamuk’un gözünden bakıldığında dünyanın ne kadar ilginç ve yeni olabileceğini bir kere daha kanıtlıyor. teki renklerden bir t k a a da teki renkleri okuduktan sonra dahi ok a elime ald ran kitaplar yazarlar hakk nda daha az ey bulmu olmam boyle dusunmeme sebep yinede kendi kitaplar hakk nda yay nlanmam b l mler not defterinden baz sayfalar vs gibi g zellikleriyle de ne k yor

read & download Å E-book, or Kindle E-pub á Orhan Pamuk

Kkatle işleniyor Pamuk İstanbul’dan Adalar’dan New York’tan Venedik ya da Kalküta’dan söz ederken yaptığı gibi kendi suçluluk duygularından rüyalarından eski berberlerden ya da çocukluğunda sokaklarda atıştırdığı şeylerden de bütün dikkatiyle hikâyeler çıkarıyor Konu ister Binbir Gece Masalları ister Dostoyevski’nin romanları ister eski ressamlar ister Selimiye Cami. Otobiyografik b l mlerle Orhan Pamuk un yazarl k sanat hayat hakk nda denemelerinden olu an bu kitab bir yay n evi anketine kat l mla hediye olarak alm t m aksi halde almazd m kesinlikle Benzer bir kitab olan stanbul u da Ara G ler in foto raflar i in alm ve okuduktan sonra ke ke okumay p sadece bu harika foto raflara baksayd m demi timOtobiyografik bu t r denemeler bana ok zorlama ve s k nt l geliyor a k as Bir yazar n biyografisini zevkle okumama ra men i kendi yazd otobiyografik bir metine gelince bana ok tarafl hissi veriyor Orhan Pamuk ya da ba ka bir yazar kendini t m kitaplar nda bir yapboz gibi da tarak anlat r ve Pamuk bunu ok ok g zel yap yor Keza bir yazar n edebiyat n n ele tirisini okumaktan ok zevk alsam da yazar n kendi edebiyat n irdelemesi problemli diye d n yorumOrhan Pamuk un fevkalade bir yazar olmas ndan dolay ok da k zam yorum ama bu tip kitaplar ticari kayg lar ile yay nlanan g nl kler gibi geliyor ve sevemiyorum Ke ke okumadan hediye geldi i gibi hediye etseydim

Orhan Pamuk á 9 read & download

Orhan Pamuk bu yeni kitabında çocukluğundan başlayarak hayatından yaşadıklarından bütün içtenliğiyle söz ediyor Yazarın babasının ölümü siyasi dertleri futbol oynarken ya da romanlarını yazarken hissettikleri tıpkı annesinin sigara böreği yapışı yaz gecesi bir sivrisineğin hareketleri ve Boğaz gemileri hakkındaki gözlemleri gibi büyük bir manzaranın parçası olarak di. Yar m b rakt m yeni bir Orhan Pamuk eseri art k vazge iyorum denemekten a kcas Kesinlikle bana bir ey vermiyor hayranlar na sayg m sonsuz ama nobel alm diye mutlaka sevmemde gerekmiyor benceAnlat m g c kesinlikle berbat bir olay anlat rken ayn kelimeler ayn anlams zl kbo luk ve hi heyacan ta mayan donuk s zc kler

 • Paperback
 • 564
 • Manzaradan Parçalar Hayat Sokaklar Edebiyat
 • Orhan Pamuk
 • Turkish
 • 02 May 2019
 • 9789750507984

About the Author: Orhan Pamuk

Orhan Pamuk was born in Istanbul in 1952 and grew up in a large family similar to those which he describes in his novels Cevdet Bey and His Sons and The Black Book in the wealthy westernised district of Nisantasi As he writes in his autobiographical book Istanbul from his childhood until the age of 22 he devoted himself largely to painting and dreamed of becoming an artist After graduating fro10 thoughts on “Manzaradan Parçalar Hayat Sokaklar Edebiyat

 1. says:

  07122013 cumartesi Bugün Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi adlı romanında kurguladığı romanı yazdıktan sonra hayata geçirdiği projesi

 2. says:

  Istanbul die Brücke zwischen Europa und Asien ist Ausgangspunkt und stetes Zentrum in Orhan Pamuks Essays Ob in

 3. says:

  Yarım bıraktığım yeni bir Orhan Pamuk eseri artık vazgeçiyorum denemekten açıkcası Kesinlikle bana bir şey vermiyor hayranlarına saygım sonsuz ama nobel almış diye mutlaka sevmemde gerekmiyor benceAnlatım gücü kesinlikle berbat bir olayı anlatırken aynı kelimeler aynı anlamsızlıkboşluk ve hiç heyacan taşımayan donuk sözcükler

 4. says:

  Orhan pamuk'un hayatını okuma serüvenini yazarlığını yazma biçimini ve dönüşümlerini bu kitapda bulacaksınızBu kitaptaki izleri takip edince romanlarına daha farklı bakacağınız kesin Kendisine bir ofis tutup orada yazan dünya yazını üzerine düşünen yazan biri Keyifle okudum ara ara açıp tekrar okuyorum

 5. says:

  dostoyesvski'nin karamazov kardeşler'de ve diğer büyük kitaplarında bana fısıldadığı sır neydi? her zaman bir tanrı'ya ya da büyük bir inanca ihtiyaç duyacağımı makul bir şekilde bana anlatması ve aslında hiçbir şeye sonuna kadar inanamayacağımızı göstermesi mi? içimizde inançlarımıza en içten düşüncelerimize karşı haraket eden bir şeytan olduğunu kabul etmek mi? o zamanlar hayal ettiğim

 6. says:

  Otobiyografik bölümlerle Orhan Pamuk'un yazarlık sanat hayat hakkında denemelerinden oluşan bu kitabı bir yayın evi anketine katılımla

 7. says:

  Öncelikle şunu belirtmeliyim Yıllar önce okumuş olmama rağmen Orhan Pamuk'un Öteki Renkler 'inde anlattığı hikayelerin tadı hala damağımda olduğu için bu kitabına başlarken beklentim büyüktü Pamuk'un yine fevkalade metinler oluşturduğuna inancım tamdıKitabı genel olarak keyifle okuduğumu ve kitabın beklent

 8. says:

  Pamuk bu kitabında samimi bir dille hayatından parçalar sunarken daha önce kaleme almadığı yaşantısına dair küçük kesitlere de yer vermiş Ayrıca etkilendiği yazarları yazarların eserlerini okuyu

 9. says:

  öteki renklerden bir tık aşağıda öteki renkleri okuduktan sonra dahi çokça elime aldıran 'kitaplar yazarlar'' hakkında daha az şey bulmuş olmam boyle dusunmeme sebep yinede kendi kitapları hakkında yayınlanmamış bölümler not defterinden bazı sayfalar vs gibi güzellikleriyle de öne çıkıyor

 10. says:

  Karantinada bitirdiğim ikinci kitap olarak Goodreads'teki yerini alıyor Kitaptan aldığım birkaç kayda değer not şunlar Aldığım zevkleri televizyon sinema ya da başka kaynaklar bütünüyle verseydi belki çok az kitap okurdum Belki bir gün bu işi yapabilirler Ama bunun çok zor olduğunu düşünüyorum Çünkü kelimeler ve edebiyat karıncalar ya da su gibidir çatlaklara deliklere görünmez aralıklara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *