[Ebook / Kindle ePUB] Pim Pandoer De meesterspion Author Carel Beke


Summary Pim Pandoer De meesterspion

Pim Pandoer De meesterspion

Boratorium wordt uitgenodigd voor een onderhoud Een zekere mr Miezemaus brengt hem op de hoogte van de nieuwe plannen sleutels en handleiding van het toestel zullen apart worden vervoerd Nog diezelfde avond zal Fer Donkers inbreken en wel in zijn eigen vertrouwde lab Als Fer Donkers daarna echter op geheimzinnige wijze in.

review ✓ PDF, DOC, TXT or eBook ´ Carel Beke

Noorwegen terecht komt krijgt hij argwaan en gaat op onderzoek uit En dan ontdekt hij al heel spoedig dat hij verzeild is geraakt in een geraffineerde spionage affaire waarvan hij zelf het slachtoffer dreigt te worden Welke rol speelt de geslepen mr Miezemaus in deze duistere zaak En wie is die geheimzinnige prof dr Woo Ho.

Carel Beke ´ 0 Free download

In het laboratorium van de KEMA is een geweldige nieuwe vinding het licht en lazerapparaat 37RLX vervaardigd Opdrachtgever de Amerikaanse regering Uit vrees voor ongewone belangstelling stuurt zij een agent van de CIA om het toestel te vervoeren Zijn de plannen van de CIA plotseling gewijzigd Fer Donkers werkzaam in het la.


1 thoughts on “Pim Pandoer De meesterspion

  1. says:

    Na de gelukte uitstap naar de psychologische thriller zie vorig boek heeft Carel Beke blijkbaar besloten om het ook eens te proberen in het James Bond genre Jammer goed geprobeerd maar totaal ongeloofwaardig De CIA die een dodelijke straal laat ontwikkelen bij de KEMA en een plaatselijke ingenieur alle volmachten geeft meer nog iedereen in Nederland en Scandinavie die dat zo maar voor waar aanvaardtGoed en s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *